NVM Taxatie

Wat is een taxatie?
Volgens de NVM is een taxatie van een onroerende zaak: het geven van een actueel waardeoordeel aan de consument op grond van aard, stand, ligging, de staat waarin de onroerende zaak zich bevindt en het verstrekken van een eenvoudig rapport hierover.

Waar kun je een taxatie voor gebruiken?
Onderstaand vind je een overzicht van de redenen waarvoor onze klanten een taxatierapport gebruiken:

1.Financiering van een aangekochte woning.
2.Oversluiting van een bestaande hypotheek.
3.Verhoging van bestaande hypotheek ten behoeve van verbouwing van de woning.
4.Aangifte successierecht.
5.Aangifte belastingdienst.

Maar denk ook aan:
1.Aankoop woning: taxatie van de waarde van de woning voordat je de onderhandelingen start.
2.Verkoop woning: je wilt graag de waarde van de woning weten.
3.WOZ beschikking: je wilt een objectief oordeel over de opgegeven waarde.